Letní kemp

 • Příměstský letní kemp

  Dojíždějící účastníci příměstského letního kempu mají shodný program jako účastníci letního kempu.
 • Základní informace

  Garantem kempu je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka, dnes mj. sportovní expert a spolukomentátor fotbalových přenosů České televize. Kempy jsou určeny pro dívky a chlapce ve věku 7 až 14 let a konají se v období letních prázdnin v měsíci červenci. Celkem je pořádáno pět turnusů a kapacita je 85 účastníků v turnusu.
 • Pestrý sportovní program a odpočinek

  Pro děti je přichystán pestrý a náročný program, ale současně je zajištěn i odpočinek a relaxace. Kemp je výhradně zaměřen na fotbal, ale děti se seznámí i s dalšími sporty, jako je házená, florbal, nohejbal, basketbal a plavání.
 • Důraz na individualitu

  V rámci tréninku i mimo něj se zabýváme individualitou hráče. K tomu jsou uzpůsobeny i počty hráčů v tréninkové skupině, na které dohlíží dostatečný počet kvalifikovaných trenéru a asistentů. Ti na závěr kempu vypracují individuální hodnocení jednotlivých hráčů a prodiskutují je s rodiči.
 • Odměny za soutěže a hry

  Každý den probíhají hry a soutěže o body. Děti budou na závěr odměněny žetony, za které si budou moci koupit na Jarmarku věcné ceny.
 • Zábavný doprovodný program

  Mimo sportovní program jsou zařazeny doprovodné aktivity, jako je jízda zručnosti na kole, dopravní bezpečnost a zdravověda, výuka fotbalové terminologie v anglickém jazyce, návštěva místního koupaliště a velice oblíbená stezka odvahy.
 • Známé osobnosti a celebrity

  Kemp navštíví hosté z řad hráčů a trenérů prvoligových a zahraničních klubů, osobnosti ze sportovního prostředí a celebrity z řad herců, moderátorů a sportovních komentátorů. Děti si s nimi budou moci zatrénovat, popovídat o jejich zkušenostech, zážitcích a úspěších.
 • Barevné kempové oblečení a míč

  Každý účastník si odveze tréninkovou soupravu se svým jménem v barvě své kategorie a kempový míč. Mimo to je možné si zakoupit sportovní oblečení a pomůcky s logem kempu a další sportovní vybavení od našich partnerů.
 • Profesionální zázemí a sportoviště

  Děti jsou ubytovány v pokojích hotelového typu po 2-8 lůžkách. Je pro ně zajištěna pravidelná strava 5x denně, pitný režim, a to jak při stravování, tak tréninku. V multifunkčním sportovním areálu nechybí ani vířivka, sauna a bazén.
 • Poutavé zpravodajství

  Denně pro vás z průběhu kempu přinášíme zpravodajství prostřednictvím Kempové televize na YouTube, živých videopřenosů, spousty fotografií a další informace v podobě aktualit na Facebooku.

Cena platná pro rok 2018

Cena účastníka příměstského letního kempu

3 500 Kč

Platba účastnického poplatku

 • Platba na bankovní účet

  Účastnický poplatek se hradí ve prospěch bankovního účtu číslo 3678653359/0800.
 • Variabilní symbol

  Při platbě vyplňte do kolonky variabilního symbolu rodné číslo účastníka.
 • Specifický symbol

  Při platbě vyplňte do kolonky specifického symbolu číslo turnusu.
 • Poznámka pro příjemce

  Při platbě vyplňte do kolonky poznámek pro příjemce jméno a příjmení účastníka.
 • Příspěvek na dotaci od zaměstnavatele

  K dotaci na účastnický poplatek je nutné mít vystaven daňový doklad. V případě zájmu Vás žádáme o detailní údaje pro vystavení dokladu.

Storno podmínky letního kempu

 • Při zrušení účasti do 28.2.2018 je storno poplatek 0 Kč.

 • Při zrušení účasti od 1.3. do 30.4.2018 je storno poplatek 1 500 Kč.

 • Při zrušení účasti od 1.5. do 20.6.2018 je storno poplatek 3 800 Kč.

 • Při zrušení účasti od 20.6.2018 do začátku kempu je poplatek 4 800 Kč.

 • Při nenastoupení na kemp je storno poplatek 5 300 Kč.