Přihláška účastníka

Podmínky přihlášení účastníka

 • 1

  Zúčastnit se mohou dívky i chlapci, kteří jsou členem SALZ

  Zúčastnit se mohou dívky a chlapci ve věku od 7 do 14 let, kteří jsou registrovanými členy Sportovní akademie Luďka Zelenky. Profivíkend je otevřen pouze pro členy Sportovní akademie Luďka Zelenky.
 • 2

  Vyplnění a odeslání online přihlašovacího formuláře

  Každý zájemce o účast na profivíkendu je povinen vyplnit online přihlašovací formulář a odeslat jej.
 • 3

  Poplatek za účast na fotbalovém profivíkendu

  Každý účastník je povinen uhradit účastnický poplatek na bankovní účet číslo 3678653359/0800.
 • 4

  Odevzdání dokumentů při příjezdu

  Každý účastník odevzdá při příjezdu lékařské potvrzení společně s kartičkou zdravotního pojištění (popř. kopií).

Prohlášení zákonného zástupce

Chci přihlásit své dítě na Fotbalový kemp Luďka Zelenky a souhlasím

 • 1
  s podmínkami přihlášení účastníka Fotbalového kempu Luďka Zelenky
 • 2
  se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • 3
  se zmocněním a určením osoby oprávněné k neodkladné zdravotní péči dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • 4
  s využitím fotografií a videí z kempu pro potřeby pořadatele

Podmínkou účasti je vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře a uhrazení účastnického poplatku.

Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře stvrzuji souhlas s výše uvedenými podmínkami přihlášení a prohlášením zákonného zástupce.

Ceny platné pro rok 2018

Cena účastníka příměstského letního kempu

3 500 Kč

Cena účastníka profivíkendu

2 800 Kč

Cena účastníka víkendu her

3 000 Kč

Platba účastnického poplatku

 • Platba na bankovní účet

  Účastnický poplatek se hradí ve prospěch bankovního účtu číslo 3678653359/0800.
 • Variabilní symbol

  Při platbě vyplňte do kolonky variabilního symbolu rodné číslo účastníka.
 • Specifický symbol

  Při platbě vyplňte do kolonky specifického symbolu číslo turnusu.
 • Poznámka pro příjemce

  Při platbě vyplňte do kolonky poznámek pro příjemce jméno a příjmení účastníka.
 • Příspěvek na dotaci od zaměstnavatele

  K dotaci na účastnický poplatek je nutné mít vystaven daňový doklad. V případě zájmu Vás žádáme o detailní údaje pro vystavení dokladu.

Storno podmínky

Letní kemp

 • Při zrušení účasti do 28.2.2018 je storno poplatek 0 Kč.

 • Při zrušení účasti od 1.3. do 30.4.2018 je storno poplatek 1 500 Kč.

 • Při zrušení účasti od 1.5. do 20.6.2018 je storno poplatek 3 800 Kč.

 • Při zrušení účasti od 20.6.2018 do začátku kempu je poplatek 4 800 Kč.

 • Při nenastoupení na kemp je storno poplatek 5 300 Kč.

Profivíkend a Víkend her

 • Při zrušení účasti je storno poplatek ve výši 1 000 Kč.