Informace pro potřeby Krajské hygieny Libereckého kraje

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je uspořádání dětských táborů podmíněno poskytnutím několika základních údajů o všech účastnících pro potřeby Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.