Potvrzujeme přihlášení účastníka na čekací listinu

 • 1
  Blahopřejeme! Právě jste přihlásil své dítě na čekací listinu a děkujeme za projevenou důvěru.
 • 2
  V nejbližší době Vám přijde e-mail s potvrzením přihlášení Vašeho dítěte na čekací listinu a informacemi o platbě účastnického poplatku
 • 3
  Pro plnohodnotné přihlášení na kemp je zapotřebí uhradit účastnický poplatek

Platba účastnického poplatku

 • Platba na bankovní účet
  Účastnický poplatek se hradí ve prospěch bankovního účtu číslo 3678653359/0800.
 • Variabilní symbol
  Při platbě vyplňte do kolonky variabilního symbolu rodné číslo účastníka.
 • Specifický symbol
  Při platbě vyplňte do kolonky specifického symbolu číslo turnusu.
 • Poznámka pro příjemce
  Při platbě vyplňte do kolonky poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.
 • Příspěvek na dotaci od zaměstnavatele
  K dotaci na účastnický poplatek je nutné mít vystaven daňový doklad. V případě zájmu Vás žádáme o detailní údaje pro vystavení dokladu.