Letní kemp

 • Základní informace o letním kempu
  Garantem kempu je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka, dnes mj. sportovní expert a spolukomentátor fotbalových přenosů České televize, který je přítomen všech 5 turnusů po celou dobu konání. Kempy jsou určeny pro dívky a chlapce ve věku 7 až 14 let a konají se v období letních prázdnin v měsíci červenci. Celkem je pořádáno pět turnusů a kapacita je 96 účastníků v turnusu.
 • Základní informace o příměstském letním kempu
  Dojíždějící účastníci příměstského letního kempu mají shodný program jako účastníci letního kempu.
 • Pestrý sportovní program a odpočinek
  Pro děti je přichystán pestrý a náročný program, ale současně je zajištěn i odpočinek a relaxace. Kemp je výhradně zaměřen na fotbal, ale děti se seznámí i s dalšími sporty, jako je házená, florbal, nohejbal, basketbal a plavání.
 • Důraz na individualitu
  V rámci tréninku i mimo něj se zabýváme individualitou hráče. K tomu jsou uzpůsobeny i počty hráčů v tréninkové skupině, na které dohlíží dostatečný počet kvalifikovaných trenéru a asistentů. Ti na závěr kempu vypracují individuální hodnocení jednotlivých hráčů a prodiskutují je s rodiči.
 • Odměny za soutěže a hry
  Každý den probíhají hry a soutěže o body. Děti budou na závěr odměněny žetony, za které si budou moci koupit na Jarmarku věcné ceny.
 • Zábavný doprovodný program
  Mimo sportovní program jsou zařazeny doprovodné aktivity, jako je jízda zručnosti na kole, dopravní bezpečnost a zdravověda, výuka fotbalové terminologie v anglickém jazyce, návštěva místního koupaliště a velice oblíbená stezka odvahy.
 • Volnočasové aktivity
  V čase, který není organizovaný, pro ně máme připraveny prostory a sportoviště, která mohou využívat (fotbalové arény, trampolíny, basketbalové koše, tenis, ping pong, šlapadla, malování, navlékání korálků). I během volnočasových aktivit jsou pod dozorem vychovatelek.
 • Známé osobnosti a celebrity
  Kemp navštíví hosté z řad hráčů a trenérů prvoligových a zahraničních klubů, osobnosti ze sportovního prostředí a celebrity z řad herců, moderátorů a sportovních komentátorů. Děti si s nimi budou moci zatrénovat, popovídat o jejich zkušenostech, zážitcích a úspěších.
 • Barevné kempové oblečení a míč
  Každý účastník letošního ročníku si odnese dres s logem kempu a svým jménem, kraťasy, štulpny, míč a nově vycházkové tričko s logem kempu a svým jménem v barvě svého ročníku.
 • Profesionální zázemí a sportoviště
  Děti jsou ubytovány v pokojích hotelového typu po 2-8 lůžkách. Je pro ně zajištěna pravidelná strava 5x denně, pitný režim, a to jak při stravování, tak tréninku. V multifunkčním sportovním areálu nechybí ani vířivka, sauna a bazén.
 • Poutavé zpravodajství
  Denně pro vás z průběhu kempu přinášíme zpravodajství prostřednictvím Kempové televize na YouTube, živých videopřenosů, spousty fotografií a další informace v podobě aktualit na Facebooku.

Cena platná pro rok 2024

Kempový set a vycházkové tričko

Míč

Hosté

Program

Cena účastníka letního kempu

8 800 Kč

Cena účastníka příměstského letního kempu

5 500 Kč

Platba účastnického poplatku

 • Platba na bankovní účet
  Účastnický poplatek se hradí ve prospěch bankovního účtu číslo 3678653359/0800.
 • Variabilní symbol
  Při platbě vyplňte do kolonky variabilního symbolu rodné číslo účastníka.
 • Specifický symbol
  Při platbě vyplňte do kolonky specifického symbolu číslo turnusu.
 • Poznámka pro příjemce
  Při platbě vyplňte do kolonky poznámek pro příjemce jméno a příjmení účastníka.
 • Příspěvek na dotaci od zaměstnavatele
  K dotaci na účastnický poplatek je nutné mít vystaven daňový doklad. V případě zájmu Vás žádáme o detailní údaje pro vystavení dokladu.

Storno podmínky letního kempu

 • Při zrušení účasti do 28.2.2024
  je storno poplatek 0 Kč.
 • Při zrušení účasti od 1.3. do 30.4.2024
  je storno poplatek 2 000 Kč.
 • Při zrušení účasti od 1.5. do 20.6.2024
  je storno poplatek 4 000 Kč.
 • Při zrušení účasti od 20.6.2024
  je storno poplatek 5 000 Kč.
 • Při nenastoupení na kemp
  je storno poplatek 8 800 Kč.
 • Pojištění storna zájezdu
  I my máme stornopoplatky a abyste z dané nepříznivé situace a našich stornopoplatků nebyli smutní, doporučujeme uzavřít "pojištění stornopoplatků". Lze tak učinit i online u několika pojišťoven přibližně za 250,- Kč.